Zondagmiddag 14 juni vond voor de 1e keer een slootjes- en wateractiviteit plaats op het terrein van loc. Sintmaheerdt t.b.v. de cliënten.

Binnen alle landelijke slootjesactiviteiten die het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) afgelopen weekend uitvoerde, ook een pilot door Herman de Meijer en een viertal kompanen om zo’n type activiteit aan te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

In de sloot voor het Koetshuis was de mogelijkheid om onder begeleiding visjes en waterdiertjes uit het water te halen.

Aan de hand van zoekkaarten kon e.e.a. eventueel op naam  worden gebracht. De praktijk leerde dat met name het scheppen naar diertjes en het volgen van de beweging in de steeds voller wordende bakken de meeste belangstelling kreeg.  Op het centrale Brinkplein was ondertussen een tafel met IVN-promotiemateriaal, kleurplaten van een sloot met waterleven en enkele vooraf geprepareerde aquaria met o.a. een kikker, enkele grote wantsen en een paar grote libellenlarven klaar gezet. Ieder die hier aanlegde om wat te drinken kon zo ook meteen de bakken bekijken. Nogal wat cliënten bezochten, al dan niet begeleid, beide locaties.

In een mooie samenwerking tussen IVN en de vrijwilligers van het vrijetijdsbureau  van de Zijlen hebben heel wat cliënten kunnen zien wat er zoal leeft in onze sloten. Niet alleen zien, enkelen waren ook meer dan bereid actief mee te vissen in de sloot naar al wat daar leeft. Grote hoeveelheden tiendoornige stekelbaarsjes, veel slakken in meerder soorten, veel dikkopjes. Maar ook twee larven van de kleine watersalamander en een grote geelgerande waterroofkever. Enkele op het terrein spelende kinderen haakten aan. En zo ontstond er een prachtige mix van cliënten, kinderen, verzorgers, begeleiders en ouders/verwanten die met elkaar veel plezier hadden.

Wat het IVN betreft, zeker voor herhaling vatbaar.

Heman de Meijer