download

Leeuwarden 23 februari 2015

                                                                                                         

Resultaten onderzoek communicatie Vrijetijdsbureau

Uitslagen van de enquête onder de begeleid woonlocaties

Het Vrijetijdsbureau ervaart soms problemen op het gebied van communicatie tussen de begeleiders van de woningen en het Vrijetijdsbureau. Ondanks vele promotie van de activiteiten, lijkt het soms alsof deze niet bekend zijn bij de teamleden. Twee studenten van de opleiding Leisure Management hebben in de afgelopen negen weken onderzoek gedaan naar de huidige communicatie tussen het Vrijetijdsbureau en de begeleiders en hebben mogelijke verbeterpunten achterhaalt.

Om dit te onderzoeken is er onder andere een enquête uitgezet onder de begeleiders van de woonlocaties. De online enquête, via intranet verspreidt, heeft één maand online gestaan en dit leverde 81 respondenten op. Hoewel dit een relatief klein deel is van alle medewerkers, geeft het een goed inzicht in de meningen en bevindingen van de medewerkers.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de huidige manier van communicatie loopt via de site, e-mail, telefonisch, flyers (maandkalenders), mond-tot-mond, Facebook/Twitter. De meest gebruikte media zijn echter de e-mail en de flyers (maandkalender) volgens het onderzoek onder de medewerkers van De Zijlen. Opvallend is dat het grootste deel van de medewerkers deze twee middelen ook kiest waardoor ze het liefst op de hoogte gehouden willen worden.Er kan dus geconcludeerd worden dat het huidige en de wenselijke communicatiemiddel overeenkomen.

Verder kan er uit de resultaten geconcludeerd worden dat er in de informatieverstrekking wel verbeterpunten liggen. De meerderheid geeft aan dat de toegankelijkheid voor iedere cliënt onduidelijk is. Daarnaast is ook de informatie over de begeleiding onduidelijk. Verder geven verschillende medewerkers aan dat de informatie op de site uitgebreid moeten worden. Het is van belang deze punten te verbeteren om te zorgen voor een volledige informatieverstrekking. Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat de juiste communicatiemiddelen worden gebruikt maar dat het Vrijetijdsbureau de informatie zelf moet verduidelijken.

Om de communicatie tussen het Vrijetijdsbureau en de begeleiders in de toekomst te optimaliseren, zijn er drie aanbevelingen gegeven. Deze zijn als volgt:

Uit de resultaten gekoppeld met de conclusie zijn de volgende aanbevelingen gegeven:

  • Informatie verduidelijken doormiddel van een format met alle benodigde informatie voor begeleider en cliënt.
  • De site updaten met activiteitenkalender die een link bevat naar het informatieformat.
  • Een aanspreekpunt in elk team aanstellen via welke alle communicatie verloopt.

Kort samengevat kan er gezegd worden dat de communicatiemiddelen goed worden gebruikt maar dat de informatie zelf verduidelijkt moeten worden. Wanneer het Vrijetijdsbureau de bovenstaande aanbevelingen doorvoert kan de communicatie verbeterd worden.

                                                                                                                                            

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon:

Rosanne Teekman en/of Marlou Sadelaar