[frame src=”http://vrijetijdsbureau.nl/wp-content/uploads/2015/01/cursisten-eerste-bijeenkomst-met-Liesbeth-en-Joke.jpg” width=”590″ height=”375″ linkstyle=”normal”]

De komende 2 jaar is er vanuit de sportimpulssubsidie ruim € 118.00.00 beschikbaar om 55+ers en mensen met een beperking meer te laten bewegen in de gemeenten Leek en Grootegast. Tot deze doelgroep horen ook de bewoners van de woonzorgcentra Vredewold en Het Hooge Heem en de cliënten van De Zijlen. Om deze specifieke doelgroep goed te laten bewegen is afgelopen vrijdag de opleiding begonnen voor een grote groep personeelsleden van De Zijlen, Vredewold en Het Hooge Heem, die werken op de activiteitenbegeleiding, in de verzorging of de dagopvang. De komende weken krijgen ze een stoomcursus bewegen op maat van Liesbeth Hofstra en Joke Westra, beiden zeer ervaren MBvO docenten en opleiders. Na 4 weken wordt de opleiding in de woonzorgcentra en op verschillende locaties van De Zijlen voortgezet. In kleine beweeggroepen worden allerlei beweegactiviteiten voorgedaan en oefenen de cursisten in de praktijk. D.m.v. de interventie ‘Beweegpret 55+ Aan zet’ kan iedereen meedoen. Dit sportimpulsproject is toegekend door ZON/MW aan Witteborg Sport. Voor meer info: www.witteborgsport.nl/sportimpuls of Facebook Plezierig samen in beweging.

Op de foto de cursisten in de sporthal van De Zijlen met Liesbeth Hofstra (midden voor) en Joke Westra (tweede van links, tweede rij).