Deze ‘Activiteiten met een verhaal’ zijn ontwikkelt voor cliënten met een verstandelijke beperking.
Het zijn prentenboeken met activiteiten op zowel contact, communicatie, cognitief als motorisch gebied.
Elke cliënt (of begeleider) kan er activiteiten uit kiezen die bij hem of haar aansluiten, het is heel divers.

Dit is gemaakt in verband met de situatie rondom corona, door Ingeborg van den Noort (logopediste)
Sietske Theben Tervile (gedragsdeskundige) en Ellen Jansen ((kinder)fysiotherapeut) van De Zijlen.

Lees samen het boek , Kleine muis zoekt een huis  

Klik op deze link om het boek online te lezen

gebaren muis zoekt een huis  en zing samen dit liedje.

Daarna kun je samen allerlei activiteiten doen die met het boek te maken hebben. Klik daarvoor op onderstaande link.

Activiteiten Kleine muis zoekt een huis

Memorie Kleine muis zoekt een huis