Leerlingen van CBS de Regenboog , ouderen van Vredewold en mensen met een beperking van de Zijlen hebben samen met veel plezier bewogen in de beweegtuin in het kader van Prokkel een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking.

Tevens was de activiteit verbonden aan het project Krachten gebundeld waar 2 universiteiten namelijk Nijmegen en Groningen aan deelnemen en veel zorgorganisaties door het hele land. Mede hierdoor is er een grote bal van Nijmegen naar Groningen gekomen en heeft onderweg veel activiteiten meegemaakt.

De prokkelactiviteit werd gezamenlijk geopend door met elkaar een parachute vast te houden met daarop de enorme bal die vervolgens de beweegtuin werd in geslingerd.

De leerlingen van de Regenboog hadden vooraf instructies gekregen over de uitvoer van de beweegonderdelen in de tuin om vervolgens de deelnemers van Vredewold en de Zijlen te kunnen begeleiden. Dit deden ze zo goed dat menig deelnemer meer heeft bewogen dan vooraf voor mogelijk werd gehouden.

Kortom jong en oud waren samen plezierig in beweging.