• Maandag 17 April (2de paasdag)  is er geen zwemmen.
  • Donderdag 27 April (Koningsdag) is er geen donderdagavondsoos.
  • Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is er geen vrijdagmiddagsoos
  • Donderdag 25 Mei (Hemelvaart)  is er geen donderdagavondsoos
  • Maandag 5 Juni ( 2de pinksterdag) is er geen zwemmen.