Deze ‘Activiteiten met een verhaal’ zijn ontwikkelt voor cliënten met een verstandelijke beperking.
Het zijn prentenboeken met activiteiten op zowel contact, communicatie, cognitief als motorisch gebied.
Elke cliënt (of begeleider) kan er activiteiten uit kiezen die bij hem of haar aansluiten, het is heel divers.

Dit is gemaakt in verband met de situatie rondom corona, door Ingeborg van den Noort (logopediste)
Sietske Theben Tervile (gedragsdeskundige) en Ellen Jansen ((kinder)fysiotherapeut) van De Zijlen.

Activiteiten Dotties eieren

Gebaren Dotties eieren